Apr 23
Nieuws

UITVRAAG STEUNMAATREGEL TEGEMOETKOMING “ALIVIO”

De Kamer van Koophandel gaat voor het Openbaar Lichaam Bonaire een uitvraag doen onder de ondernemers over een nieuw steunmaatregel van de lokale overheid voor noodzakelijke woonlasten. De tegemoetkoming “Alivio” (letterlijk vertaald; verlichting) wordt momenteel door het Openbaar Lichaam Bonaire uitgewerkt. Ondernemers en werknemers die een ernstige terugval in inkomsten hebben, veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, kunnen binnenkort een aanvraag indienen bij het Openbaar Lichaam Bonaire. In deze voorfase vraagt de Kamer van Koophandel aan ondernemers die voornemens zijn hierop een beroep te doen om zich te registeren door het invullen van enkele gegevens zodat deze doelgroep in kaart kan worden gebracht. Zo kan het Openbaar Lichaam Bonaire rekening houden met de behoeften van de doelgroep, om de tegemoetkoming “Alivio” zo goed mogelijk in te richten.

In de uitvraag is de Kamer van Koophandel op zoek naar ondernemers van 18 jaar en ouder die sinds maart 2020 minimaal 30% terugval van inkomsten hebben als gevolg van de COVID-19 pandemie en waarvoor de huidige maatregelen niet gelden of niet voldoende zijn. Het gaat om ondernemers waarvan  de totale maandelijkse netto inkomsten van hun huishouden zodanig zijn gedaald vanwege de COVID-19 pandemie, dat zij de noodzakelijk woonlasten niet meer kunnen dragen uit het inkomen van het gezin,  het privévermogen of met de al bestaande steunmaatregelen waarom beroep is gedaan.

Het online-invulformulier treft u aan door onderaan deze brief te klikken op ‘Registreer nu’ en is gedurende 10 dagen in te vullen. Deze link staat ook op de site van de Kamer van Koophandel Bonaire www.bonairechamber.com. Alle gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Nadat de hulpvraag in kaart is gebracht zal het Openbaar Lichaam Bonaire de voorwaarden van de tegemoetkoming “Alivio” vaststellen, zodat uitvoering van deze regeling kan worden opgestart. Degenen die zich vooraf registeren zullen bij inwerkingtreding van de regeling door het Openbaar Lichaam pro-actief worden benaderd.

De overheid verwacht uiterlijk medio mei meer informatie te kunnen geven over de uitvoeringsorganisaties en de inwerkingstelling van de steunmaatregel. De Kamer van Koophandel nodigt alle ondernemers, die  aan de voorwaarden voldoen, uit om dit formulier in te vullen. Hiermee komt de hulpvraag  duidelijk in beeld om getroffenen gepaste steun te kunnen bieden.