Het kan natuurlijk altijd dat u niet langer door wilt gaan met uw onderneming. U wilt definitief stoppen met de onderneming of de organisatie. U moet de Kamer van Koophandel binnen 7 dagen hiervan op de hoogte te stellen. In de wet is vastgesteld welke procedures doorlopen moeten worden en wat u als ondernemer/bestuurder dient te doen en wat u in dient te leveren om de uitschrijving uit het handelsregister te realiseren.

Definitief staken of tijdelijk inactief in het economisch verkeer

Hierboven is aangegeven dat uw de organisatie definitief kunt staken. In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES staat omschreven wat u moet doen. Download meer informatie over de specifieke procedure in dit document.

Het kan ook zijn dat u de onderneming tijdelijk moet staken. In dat geval neemt de organisatie geen deel meer aan het economisch verkeer en wordt de organisatie inactief. U heft dan de onderneming op maar ontbind hem niet. De onderneming wordt ook op die manier in het handelsregister gekwalificeerd. Dit betekent dat u hiervoor wel een jaarlijkse bijdrage moet blijven betalen. Later kunt u de onderneming eventueel weer activeren.

Het is dus goed om te informeren welke procedure nu het meest geschikt is in uw situatie. U kunt hiervoor altijd extra informatie krijgen bij de KvK. Een medewerker gaat graag met u samenzitten om de formulieren door te nemen en uw vragen te beantwoorden.

De bovenstaande procedures kunt u ook digitaal afhandelen in het handelsregister van Bonaire. Voor het opheffen of ontbinden van een onderneming kunt u binnenkort op onze digitale portaal terecht. Voor het doorgeven van de wijziging is het belangrijk dat u een bevoegde persoon bent en met uw login en bijbehorend wachtwoord kunt inloggen. Om te zorgen dat alleen bevoegde personen wijzigingen doorgeven wordt aan deze personen een “access code” verstrekt. Om deze access code op te vragen klikt u HIER om via uw login een nieuwe code aan te vragen in het handelsregistersysteem.

Mocht u thuis niet beschikken over een computer en scanner dan kunt u bij de Kamer van Koophandel langskomen om daar uw gegevens in te vullen in onze “Digitale kiosk”. Medewerkers van de Kamer van Koophandel zijn dan graag bereid u te assisteren bij het online invullen van de gegevens in het handelsregister.

Veelgestelde vragen over uitschrijven

  • Wat gebeurt er als ik me niet uitschrijf in het handelsregister?

    Het handelsregister is het register waarin alle bedrijven (maar ook stichtingen, verenigingen etc) staan vermeld. Het register is het bronbestand dat leidend is. Indien uw bedrijf in het handelsregister is opgenomen bent u een legaal bedrijf; indien u niet bent ingeschreven maar u gaat toch beginnen dan bent u illegaal. Geen wenselijke situatie natuurlijk.

    Indien u stopt met ondernemen dan wilt u dat alle (juridische) verplichtingen voor u stoppen, dat overige instanties weten dat uw bedrijf is beëindigd (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Indien u het niet doorgeeft gaan alle (juridische) verplichtingen door; u blijft de verplichting houden dat u de jaarlijkse bijdrage dient te betalen per jaar; u blijft als actief ingeschreven in het bronbestand en dus gaan andere instanties daar ook vanuit. U blijft verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onderneming etc.

  • Kan ik mijn bedrijf uitschrijven via e-mail / vanuit het buitenland?

    Bonaire kent geen elektronische handtekening; hierdoor is het niet mogelijk om een digitaal document te waarmerken. Een gescande versie is gemakkelijk te vervalsen, vandaar dat de KvK Bonaire het beleid heeft dat wijzigingen in het handelsregister (waar een uitschrijving ook onder valt) origineel ingeleverd dienen te worden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden op een onrechtmatige wijze een wijziging doorvoeren op uw bedrijf.

    U kunt uw digitale formulieren eventueel wel laten tekenen door een bevoegde organisatie op Bonaire. Zij staan hiermee in voor de waarheid van de formulieren. Als bevoegde organisaties beschouwt de KvK advocatenkantoren en notarissen.

Neem direct contact met ons op