Sep 15
Nieuws

Eenmalige tegemoetkoming voor taxi-, tour- en autoverhuurbedrijven

Geachte ondernemer,

Het openbaar lichaam Bonaire introduceert een eenmalige tegemoetkoming aan op Bonaire geregistreerde taxi-, tour- en autoverhuurbedrijven. De steun wordt gegeven in het kader van de Covid19-pandemie. De pandemie heeft u geconfronteerd met een significante terugval in inkomsten. De motorrijtuigenbelasting, verzekering en overige kosten lopen door evenals de afschrijvingskosten. Daarom wordt er een eenmalige tegemoetkoming aan u verstrekt van $ 100,– per geregistreerd voertuig.

Deze eenmalige tegemoetkoming kan verleend worden onder de volgende voorwaarden:

  1. U bent ingeschreven en woonachtig op Bonaire;
  2. U kan aantonen dat de vestigingsdatum van uw onderneming op Bonaire vóór 1 maart 2020 is;
  3. Uw onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Bonaire;
  4. U kunt aantonen dat de motorrijtuigenbelasting 2020 geheel voldaan is;
  5. Indien het een taxibedrijf betreft: u bent de hoofdbestuurder en u bent degene die verantwoordelijk is voor de vergunning en u beschikt over de laatste geldige besluiten die dit aantonen;
  6. Indien het een autoverhuurbedrijf betreft: u moet beschikken over de betaalbewijzen van de autoverhuurbelasting van de laatste 3 maanden;
  7. De tegemoetkoming wordt aangevraagd voor een geregistreerd voertuig, danwel geregistreerde voertuigen op naam van de onderneming die tevens voorkomen in het registratiesysteem van het Openbaar Lichaam Bonaire;

Deze steunmaatregel kan tot en met 10 oktober 2021 aangevraagd worden. Dat kan door het aanvraagformulier ophttps://bonairegov.com/ondernemers/eenmalige-tegemoetkoming-voor-taxi-tour-en-autoverhuurbedrijven te downloaden, in te vullen, te scannen en samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen per e-mail te sturen naaralivio@bonairegov.com. U kunt de documenten ook van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 11 uur ‘s morgens bij het kantoor van de Directie Samenleving & Zorg aan de Kaya Neerlandia 41 persoonlijk indienen.

Hoogachtend,
Openbaar Lichaam Bonaire