Apr 18
Nieuws

Helpdesk wettelijk minimumloon (WML)

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire hebben op dinsdag 16 april  2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend om op een structurele manier met elkaar samen te werken op gebied van economische ontwikkeling van Bonaire.  Middels deze samenwerking hebben het OLB en de KvK een Helpdesk , “Helpdesk WML” in het leven geroepen ter ondersteuning van ondernemers en hen en inzichtelijk maken van de mogelijke gevolgen van de verhoging van het Wettelijk Minimumloon op hun bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen ondernemers tijdig passende maatregelen in hun bedrijfsvoering nemen zonder dat dit leidt tot buitensporige prijsstijgingen.

Het plan omvat een mediacampagne, informatieavonden en individuele ondersteuning via een helpdesk. Ondernemers kunnen een afspraak maken met de Helpdesk Wettelijk Minimumloon waarbij zij door een onafhankelijke adviseur advies krijgen. Deze zal hen ondersteunen om hen inzichtelijk te maken wat de impact is op hun organisatie en hoe zij hier het best op kunnen anticiperen. Informatie hierover volgt de komende dagen.

Naar aanleiding van de enquête kwam duidelijk naar voren dat er meer informatievoorziening voor de ondernemers noodzakelijk is wat de impact en gevolgen zullen zijn van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Samen bruggen bouwen

“Deze samenwerking is in lijn met het jaarplan 2024 van de Kamer van Koophandel, samen bruggen bouwen op en voor Bonaire, waarbij de KvK in samenwerking met de verschillende organisaties, bedrijven en stakeholders de bedrijvigheid op het eiland stimuleert.”, aldus KvK-directeur Phar Martha.

“De verhoging van de WML heeft ook gevolgen voor ondernemingen op Bonaire. Door nauwere samenwerking met de KVK trachten we beter informatievoorziening te bieden en om mogelijke knelpunten beter en tijdig inzicht te brengen.

Samen kunnen wij uitdagingen beter het hoofd bieden die ons allen op termijn ten goede zal komen. “ aldus gedeputeerde Clark Abraham.”

Samenvatting van de enquête.