Nieuws

Sleutel tot succes ligt bij ons op Bonaire!

5 maart 2018

Nieuw bestuur De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) heeft in haar eerste bestuursvergadering van het jaar 2018 een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter gekozen. Tot voorzitter is opnieuw de heer H.H.M. Groot verkozen, tot vice-voorzitter is de heer H.J.L. Schoffelen verkozen. De rest van het bestuur van de KvK voor dit jaar bestaat uit de …

Nieuws

Van droom naar inschrijving bij de Kamer van Koophandel

2 maart 2018

Afgelopen dinsdagmiddag heeft een groep leerlingen van Liseo Bonairiano zich als bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dhr. Troeman van de Kamer heeft de leerlingen de verschillende bedrijfsvormen uitgelegd. De leerlingen zijn begin december gestart met de workshop “Durf te dromen” om kennis te maken met het ondernemerschap. Na veel brainstormen is de groep …

Nieuws

De private sector en Rijks-NGO’s komen bijeen om de economie van St Maarten te helpen en de samenwerking tussen de eilanden te vergroten

Week van een Betere Wederopbouw van St. Maarten – Build Back Better Week SXM 16 maart t/m 20 maart 2018 Georganiseerd door Ernst&Young Dutch Caribbean, Centre of Excellence for SIDS (UNDP), Dutch Caribbean Chambers of Commerce en Present Your Startup Caribbean Willemstad—Onlangs heeft de natuur een verwoestend effect gehad op enkele Caribische eilanden. Het is …

Nieuws

Belastingdienst Caribisch Nederland

11 november 2017

Bent u op zoek naar antwoorden op vragen over belastingen, de arbeidsinspectie, arbeidszaken in het algemeen of zaken die te maken hebben met de IND? Dan zijn maart en april DE maanden om deze antwoorden te krijgen! Dan organiseert de KvK in nauwe samenwerking met de Belastingdienst CN, De Arbeidsinspectie, Arbeidszaken en de IND verschillende …

Nieuws

Kandidaatstelling KvK-bestuur

1 november 2017

Van 1 t/m 14 november 2017 is de kandidaatstelling voor het bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire opengesteld. Tijdens deze twee weken kunnen personen die zich kandidaat willen stellen voor een positie als bestuurder van de KvK de kans om hun kandidaatstelling in te leveren. De kandidaatstelling is een formulier waarop tenminste …

Nieuws

Start van het Bedrijvenloket Bonaire

10 oktober 2017

Per 10 oktober 2017 zal de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) starten met het Bedrijvenloket. Dit loket, dat een belangrijke pijler van het Ondernemershuis Bonaire vormt, zal (toekomstige) ondernemers informeren, adviseren en eventueel helpen bij het invullen van de aanvraag van zakelijke vergunningen. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat veel ondernemers …