Nieuws

Belastingdienst Caribisch Nederland

11 november 2017

Bent u op zoek naar antwoorden op vragen over belastingen, de arbeidsinspectie, arbeidszaken in het algemeen of zaken die te maken hebben met de IND? Dan zijn maart en april DE maanden om deze antwoorden te krijgen! Dan organiseert de KvK in nauwe samenwerking met de Belastingdienst CN, De Arbeidsinspectie, Arbeidszaken en de IND verschillende …

Nieuws

Kandidaatstelling KvK-bestuur

1 november 2017

Van 1 t/m 14 november 2017 is de kandidaatstelling voor het bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire opengesteld. Tijdens deze twee weken kunnen personen die zich kandidaat willen stellen voor een positie als bestuurder van de KvK de kans om hun kandidaatstelling in te leveren. De kandidaatstelling is een formulier waarop tenminste …

Nieuws

Start van het Bedrijvenloket Bonaire

10 oktober 2017

Per 10 oktober 2017 zal de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) starten met het Bedrijvenloket. Dit loket, dat een belangrijke pijler van het Ondernemershuis Bonaire vormt, zal (toekomstige) ondernemers informeren, adviseren en eventueel helpen bij het invullen van de aanvraag van zakelijke vergunningen. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat veel ondernemers …

Nieuws

Kiezerslijsten verkiezing bestuur KvK 2017

9 augustus 2017

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar verkiezingen plaats voor een of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire (hierna KvK). Iedereen die ingeschreven staat in het handelsregister van Bonaire bij een actieve onderneming kan als kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen. De …

Nieuws

10.000ste inschrijving handelsregister Bonaire

Op 14 februari 2017 heeft de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) haar 10.000 e inschrijving in het handelsregister van Bonaire ontvangen. De nieuwe inschrijving, een eenmanszaak genaamd Bon Vibe heeft het genoegen om dit speciale nummer voor altijd te mogen dragen. Om dit historische moment te onderstrepen werd de eigenaar van de …

Nieuws

Nieuwe tarieven handelsregister 2017

28 juli 2017

01 januari 2017: De Kamer van Koophandel Bonaire maakt bekend dat de wettelijke bijdrage voor het handelsregister per 01 januari 2017 wordt gewijzigd. De tarievenstructuur is vastgelegd in artikel 14 lid 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES.