De Kamer van Koophandel heeft in september 2020 een enquête gehouden onder ondernemers op Bonaire over de impact van de COVID-19 pandemie op hun onderneming, de geboden steunmatregelen vanuit de overheid en hun verwachtingen voor de toekomst.

De uitkomsten van de enquête zijn bedoeld om te verifiëren of de maatregelen die eerder zijn genomen passend zijn voor de ondernemingen op Bonaire. Deze informatie wordt o.a. momenteel gebruikt om goed onderbouwd te kunnen aangeven aan de relevante overheden waar de nieuwe regelingen moeten worden aangepast om ze effectiever te maken voor Bonaire.  De enquête is door 256 respondenten ingevuld. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de mening van ondernemers over een aantal onderwerpen.

De uitkomsten van deze enquête treft u aan op onze website via de deze link.

COVID op Bonaire
Veel gestelde vragen

De website www.bonairecrisis.com heeft een overzicht van vragen voor bedrijven. Dit meest actuele overzicht vindt u hier.

Heeft u als ondernemer vragen of hulp nodig?