PERSBERICHT SLUITING COVID-19 STEUNLOKET KVK BONAIRE

De Kamer van Koophandel Bonaire sluit het “COVID-19 steunloket” dat was ingericht voor de informatie aan ondernemers over de mogelijkheden voor financiële steun. Gedurende 2020 en 2021 heeft het steunloket meer dan 1500 ondernemers op weg geholpen om hun weg te vinden in de landelijke of lokale regelingen die er voor de ondernemers beschikbaar waren.

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) had sinds 31 maart 2020 een ‘Corona-steunloket voor ondernemers’. Het Corona-steunloket van de KvK gaf een totaaloverzicht van alle geïntroduceerde steunmaatregelen en bood integraal advies en ondersteuning bij aanvragen.

De landelijke overheid heeft in de voornoemde jaren voor de BES-eilanden zes regelingen voor de ondersteuning van ondernemers in hun vaste lasten en de tegemoetkoming in arbeidskosten. Deze regelingen zijn op 11 november jongstleden geëindigd. Daarnaast heeft de lokale overheid regelingen in het leven geroepen voor ondernemers die geen beroep konden doen op de landelijke regelingen (de zgn. “alivio-regeling”) en voor autoverhuurbedrijven en taxi’s specifiek. Voor al deze regelingen heeft het steunloket hulp aan overheden en ondernemers geboden.

Ondernemers kunnen uiteraard nog steeds terecht bij de Kamer van Koophandel voor vragen over COVID-19. Deze vragen kunnen worden gesteld via Bis@kvkbonaire.com.


De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) heeft sinds 31 maart 2020 een ‘Corona-steunloket voor ondernemers’. Het Corona-steunloket van de KvK heeft een totaaloverzicht van alle geïntroduceerde steunmaatregelen en biedt integraal advies en ondersteuning bij aanvragen.

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Bonairiaanse bedrijfsleven. Voor ondernemers geldt dat er beperkingen zijn voor de manier waarop zij hun bedrijf mogen uitoefenen, vooral in de toeristische sector. De KvK ontvangt signalen dat ondernemers zeer bezorgd zijn vanwege het niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen door de terugvallende of zelfs stopgezette inkomstenstromen. Dit blijkt ook uit de enquête die is uitgevoerd onder ondernemers op Bonaire over de COVID-19 crisis.

De lokale overheid heeft samen met het Rijk een uitgebreid pakket met regelingen genomen om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. De uitvoering van deze regelingen is verdeeld onder verschillende instanties: RCN-unit SZW, Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN), de lokale Banken en Qredits. Het feit dat de uitvoering van deze maatregelen verdeeld is over verschillende instanties, met elk hun eigen voorwaarden en werkwijzen, kan een struikelblok zijn voor ondernemers die op dit moment snel, eenduidig en concreet geholpen moeten worden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

De KvK heeft daarom een ‘Corona-steunloket voor ondernemers’ geopend. Het loket heeft een totaaloverzicht van alle bestaande regelingen, waardoor het integraal ondersteuning en advies kan bieden. Hiermee wordt in de informatiebehoefte van ondernemers voorzien en tevens faciliteert het de  aanvraagprocessen voor deze regelingen. Ondernemers kunnen het Corona-steunloket benaderen met:

  • Vragen over de van toepassing zijnde steunmaatregelen;
  • Hulp bij het invullen van aanvraagdocumenten;
  • Voorlichting over andere relevante zaken, inclusief begeleiding bij wederopbouw van bedrijven.

Gezien de richtlijnen rondom ‘social distancing’ is het Corona-steunloket voornamelijk een digitaal loket waarbij de primaire communicatie via email gaat. Ondernemers kunnen ook telefonisch informatie inwinnen en, indien nodig, wordt een videoconference opgezet. Ondersteuning wordt geboden in Papiamentu, Nederlands, Engels en Spaans.

De details van de regelingen van het Rijk en het OLB  kunnen aan ondernemers worden uitgelegd. Informatie hierover zal op de KvK website en facebook pagina  worden gepubliceerd.

De KvK kan ook meer informatie verstrekken over de BMKB-C garantie die de financiering voor Corona gerelateerde verzoeken bij banken faciliteert.

COVID op Bonaire
Veel gestelde vragen

De website www.bonairecrisis.com heeft een overzicht van vragen voor bedrijven. Dit meest actuele overzicht vindt u hier.

Heeft u als ondernemer vragen of hulp nodig?