De overheid heeft sociaaleconomische maatregelen genomen voor werknemers en bedrijven. Dit zijn de maatregelen die op dit moment beschikbaar zijn:

Tegemoetkoming “Alivio”

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een regeling voor ondernemers en werknemers die een ernstige terugval in inkomsten hebben door de COVID-19 pandemie.  Deze “Alivio-regeling” is bedoeld voor de ondersteuning van de noodzakelijk kosten die mensen maken. Door de corona crisis kunnen huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van de noodzakelijke woonlasten; huur of hypotheek, water en elektra rekeningen en internet. Deze problemen kunnen niet altijd worden opgelost door de huidige steunmaatregelen. ‘Alivio’ biedt een verlichting van de daadwerkelijke noodzakelijke woonlasten van een huishouden, het is geen inkomensondersteunende regeling.

De regeling geldt voor 3 maanden, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor de noodzakelijk woonlasten kan voor een deel of de gehele ‘Alivio’ periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Om in aanmerking te komen moeten huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen van minstens 30% per maand. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat inwoners van Bonaire vanwege alle maatregelen die zijn getroffen hun baan zijn verloren, buiten de regelingen zijn gevallen of veel minder inkomsten hebben gekregen via het bedrijf.
De tegemoetkoming bedraagt maximaal US$ 1.000,00 per huishouden per maand. In de berekening van het bedrag wordt gekeken wat het huishouden per maand tekort komt om de noodzakelijke woonlasten te kunnen betalen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft u gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een tegemoetkoming. Op de website is daarom een aanvraagformulier geplaatst waarmee u een aanvraag kunt doen. U kunt de steunmaatregel ‘Alivio’ aanvragen tot en met uiterlijk 2 juni 2021. Na ontvangst van de aanvraag, ontvangt u een mailtje van het emailadres alivio@bonairegov.com dat uw aanvraag is ontvangen. De termijn van afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken na ontvangstdatum van uw aanvraag.

Tegemoetkoming EZK

Ondernemers in Caribisch Nederland kunnen (voor de vijfde keer) een tegemoetkoming in vaste lasten ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De EZK-tegemoetkoming is voor ondernemers die te maken hebben met omzetverlies vanwege de coronacrisis en daardoor hun vaste lasten moeilijker kunnen dragen. De hoogte van de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $400.000 en wordt berekend op basis van omzetcijfers.

Voor deze vijfde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden januari, februari en maart 2021 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019. Terwijl bij de vorige EZK-regelingen een vergelijking werd gemaakt met cijfers van een jaar eerder, wordt deze keer een vergelijking gemaakt met cijfers van twee jaar voor de betreffende periode. Dit omdat in het eerste kwartaal van 2020 de omzetcijfers mogelijk al beïnvloed werden door de coronacrisis. Bedrijven die later dan 1 januari 2019 zijn gestart, kunnen contact opnemen met de RCN-unit SZW voor een berekening van hun omzetverlies op maat. Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies minstens 30% zijn.

De vergoedingsfactor is hoger dan in de vorige EZK-regelingen; het was 0,85 en is nu 1,00. Dat betekent dat ondernemers bij gelijke omzetcijfers nu aanspraak kunnen maken op en hoger bedrag aan tegemoetkoming.

Op de website van RCN staat een nieuwe rekenmodule waarmee ondernemers eenvoudig het bedrag kunnen berekenen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken. Indien het bedrag uitkomt op $6.000 of meer, moet net als bij de vorige tegemoetkomingen, een verklaring van een onafhankelijke boekhouder of accountant worden toegevoegd om de opgegeven cijfers te bevestigen.

Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunnen samen met de nodige bijlagen tot en met uiterlijk 31 juli 2021 per e-mail worden opgestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Alle voorwaarden en aanvullende informatie over de EZK-tegemoetkoming kunt u hier terugvinden.

Noodregeling SZW

Sinds 13 maart 2020 is er een tijdelijke noodregeling voor werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in hun loonkosten of inkomen. De regeling wordt per 13 oktober 2020 voor de tweede keer verlengd en is geldig tot en met 12 juli 2021.

Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van de eerste twee fases. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijker dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de veranderende situatie. Voor de zwaarst getroffen ondernemers geldt per 1 maart 2021 een versoepeling. Zij mogen, na schriftelijk akkoord van de RCN-unit SZW, 25 procent van de arbeidsuren van hun werknemers inzetten met behoud van de loonkostensubsidie.

Klik hieronder op de situatie die op u van toepassing is en lees of en hoe u in aanmerking kunt komen.

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

Ik ben zelfstandig ondernemer

Ik heb geen werkgever meer

COVID op Bonaire
Veel gestelde vragen

De website www.bonairecrisis.com heeft een overzicht van vragen voor bedrijven. Dit meest actuele overzicht vindt u hier.

Heeft u als ondernemer vragen of hulp nodig?