Nov 23
Nieuws

Verkiezingen bestuursleden Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire

Per 1 januari 2021 ontstaat  een vacature voor één lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire. De vacature betreft de categorie Kleinbedrijf. Op 17 november 2020 heeft de Verkiezingscommissie van …

Oct 17
Nieuws

Definitieve kiezerslijsten 2020 – 2021

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar verkiezingen plaats voor één of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire (hierna KvK). …

Oct 12
Nieuws

RESULTATEN COVID-19 ENQUETE

De Kamer van Koophandel heeft een enquête gehouden onder ondernemers op Bonaire over de impact van de COVID-19 pandemie op hun onderneming, de geboden steunmatregelen vanuit de overheid en hun verwachtingen voor de toekomst. De …

Oct 09
Nieuws

Noodregeling SZW gaat derde fase in

De ondersteuning voor loonkosten voor werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers wordt opnieuw verlengd. De derde fase van de noodregeling SZW gaat in op 13 oktober en duurt negen maanden. De regeling is op een …

Sep 24
Nieuws

Gebruik Noodregeling SZW tijdens ‘soft lockdown’

Veel werkgevers in Caribisch Nederland maken gebruik van de Noodregeling SZW voor loonkosten. Door de verscherpte maatregelen op Bonaire moet een aantal bedrijven nu geheel de deuren sluiten en kunnen werknemers minder ingezet worden dan …

Sep 21
Nieuws

Aangepaste Service KvK Bonaire vanaf 21 september 2020

De Kamer van Koophandel vindt bereikbaarheid en toegankelijkheid belangrijk, maar ook de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat hoog in het vaandel. Door de verscherpte maatregelen ter beheersing van  COVID-19 zijn we genoodzaakt …