Sep 23
Nieuws

Bonaire Chamber Art Exhibition 2022 | REGISTREER SNEL!

De Kamer van Koophandel Bonaire organiseert haar tweede Bonaire Chamber Art Exhibition. Op 26 november 2022 zullen de kunstwerken van de deelnemende kunstenaars in het pand van de Kamer van Koophandel worden geëxposeerd en kan het …

Sep 19
Nieuws

Opening Informatiepunt milieu bij de Kamer van Koophandel Bonaire

Op 15 september jl. is het “Informatiepunt milieu” van start gegaan bij de Kamer van Koophandel. Het Informatiepunt milieu is een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Kamer …

Sep 07
Nieuws

Kamer van Koophandel van de Nederlandse Eilanden vergaderen op Curaçao

Willemstad—Vorige week zijn de leden van de Vereniging van de ”Dutch Caribbean Chambers of Commerce” (DCCC) op Curaçao bijeengekomen om verschillende zaken met betrekking tot de economieën van de Caribische eilanden te bespreken en om …

Sep 07
Nieuws

Verkiezingen voor bestuursleden van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Bonaire

Op 1 januari 2022 is het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vernieuwd. De modernisering van deze wet- en regelgeving stelt de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) in staat om haar taken …

Aug 09
Nieuws

Financieel Medewerker (m/v)

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is de wettelijke organisatie die de belangen van het bedrijfsleven op Bonaire vertegenwoordigt. Ondernemers kunnen met hun vragen over zaken doen bij de KvK terecht. De KvK biedt deskundige …

Aug 01
Nieuws

Nog niet verstuurde facturen voor inschrijving in het Handelsregister worden binnenkort door de Kamer van Koophandel Bonaire verstuurd

In de week van 1 augustus zal de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) de facturen voor de jaarlijkse bijdrage van het jaar 2022 per email sturen naar de ondernemingen, verenigingen en stichtingen die deze nog …